Σ

Εκτύπωσέ το Στείλτο σε ένα φίλο

Σπινθηρογράφημα οστών - εξέταση στην οποία χορηγείται ραδιοφάρμακο ενδοφλεβίως. ο βαθμός καθηλώσεως του ραδιοφαρμάκου δείχνει την ύπαρξη ή μη μεταστατικής νόσου στα οστά

Στάδιο - ταξινόμηση του πρωτοδιαγνωσθέντος νεοπλάσματος σύμφωνα με την έκταση του όγκου

Στάδιο Ι μη μικροκυτταρικού καρκίνου πνεύμονα - όγκος μικρότερος από 3 εκ. χωρίς μεταστάσεις και συνήθως χειρουργικά εξαιρέσιμος (διακρίνεται σε Ια και Ιβ)

Στάδιο ΙΙ μη μικροκυτταρικού καρκίνου πνεύμονα - όγκος μεγαλύτερος από 3 εκ. μόνο με σύστοιχες λεμφαδενικές μεταστάσεις, συνήθως χειρουργικά εξαιρέσιμος (διακρίνεται σε ΙΙα και ΙΙβ)

Στάδιο ΙΙΙ μη μικροκυτταρικού καρκίνου πνεύμονα - όγκος τοπικά πολύ εκτεταμένος ή με μεταστάσεις (διακρίνεται σε ΙΙΙα συνήθως χειρουργικά εξαιρέσιμος και ΙΙΙβ δεν είναι χειρουργικά εξαιρέσιμος )

Στάδιο ΙV μη μικροκυτταρικού καρκίνου πνεύμονα - όγκος ο οποίος έχει δώσει εξωπνευμονικές (εξωθωρακικές) μεταστάσεις και δεν είναι χειρουργικά εξαιρέσιμος

Σταδιοποίηση - μετά την ιστολογική διάγνωση απαραίτητος είναι ο προσδιορισμός της ανατομικής έκτασης της νόσου καθώς και η εκτίμηση της ικανότητας του ασθενούς να ανεχθεί την θεραπεία. Η σταδιοποίηση κάθε ασθενούς με καρκίνο του πνεύμονα περιλαμβάνει: 1. αιματολογικό έλεγχο περιλαμβανομένων και των καρκινικών δεικτών 2. ακτινογραφία θώρακα σε δυο επίπεδα 3. αξονικές τομογραφίες θώρακα, άνω κοιλίας και εγκεφάλου 4. σπινθηρογράφημα οστών και ακτινολογικό έλεγχο περιοχών του αξονικού σκελετού με παθολογική πρόσληψη του ραδιοφαρμάκου

Σταθερή νόσος (stable disease) - ο όγκος ο οποίος ούτε αυξάνεται άλλα ούτε και μειώνεται μετά από χημειοθεραπεία

Συνδυαστική (combination) χημειοθεραπεία - η θεραπεία στην οποία χρησιμοποιούνται δυο ή περισσότερα αντικαρκινικά φάρμακα

 

 

Εθνική Τράπεζα Ελλάδος
 

Αρχική Σελίδα  |  Σύνδεσμοι  |  Επικοινωνία

 

Concept:

Web Design & Web development: