Π

Εκτύπωσέ το Στείλτο σε ένα φίλο

Παθολογικό κάταγμα - κάταγμα οφειλόμενο σε οστική μετάσταση ή άλλα παθολογικά αίτια

Παράγοντας κινδύνου - οποιοσδήποτε παράγοντας μπορεί να αυξήσει τις πιθανότητες ενός ατόμου να εμφανίσει καρκίνου (π.χ. ο αμίαντος για το μεσοθηλίωμα)

Παρακέντηση πλευριτικού υγρού - παρακέντηση του θώρακα προς την υπεζωκοτική κοιλότητα με σκοπό την αναρρόφηση υγρού

Παρενέργεια - ανεπιθύμητη ενέργεια η οποία προκαλείται από την θεραπεία

Παρηγορητική - Ανακουφιστική θεραπεία (Palliative Therapy) -θεραπευτική προσέγγιση που σκοπό έχει την ανακούφιση των συμπτωμάτων και όχι την καταπολέμηση της νόσου.

Περικαρδιακή συλλογή - η παθολογική συλλογή υγρού μέσα στη μεμβράνη που περιβάλλει την καρδιά (περικάρδιο)

Περιορισμένο στάδιο (Limited Stage) Μικροκυτταρικού καρκίνου πνεύμονα - ο μικροκυτταρικός καρκίνος ο οποίος ανευρίσκεται στον ένα πνεύμονα και δεν έχει δώσει μεταστάσεις στον άλλο πνεύμονα ή άλλα όργανα

Πλάσμα - το υγρό μέρος του αίματος ή της λέμφου

Πλευρόδεση - η διαδικασία κατά την οποία γίνεται παροχέτευση της πλευριτικής συλλογής και έγχυση φαρμάκου στον υπεζωκοτικό χώρο με σκοπό την αποφυγή συγκέντρωσης εκ νέου πλευριτικού υγρού

Πλήρης ανταπόκριση (complete response) του όγκου - εξάλειψη του όγκου ως αποτέλεσμα της χημειοθεραπείας

Πνευμοθώρακας - παθολογική κατάσταση κατά την οποία εισέρχεται αέρας στην κοιλότητα του υπεζωκότα, προκαλώντας συμπίεση του πνεύμονα και έντονη δύσπνοια

Πνευμονεκτομή - χειρουργική εκτομή πνευμονικού ιστού. μπορεί να είναι ολική, μερική ή να αφορά έναν μόνο λοβό (λοβεκτομή)

Πνευμονία - οξεία φλεγμονή των πνευμόνων που μπορεί να εκδηλωθεί με υψηλό πυρετό, δύσπνοια, βήχα

Πνευμονικές μεταστάσεις - καρκινικά κύτταρα τα οποία έχουν εξαπλωθεί από τον αρχικό όγκο στον πνεύμονα

Πνευμονική εμβολή - αιφνίδια εμφύτευση θρόμβου αίματος ή λίπους σε κλάδο της πνευμονικής αρτηρίας

Πνευμονικό οίδημα - κατάσταση που χαρακτηρίζεται από την παρουσία υγρού στις κυψελίδες του πνεύμονα, ως αποτέλεσμα συνήθως καρδιακής ανεπάρκειας

Πρώτης γραμμής χημειοθεραπεία (First line therapy) - η θεραπεία που δίνεται μετά τη διάγνωση

Πτύελα - υλικό που αποβάλλεται από το στόμα και προέρχεται από την τραχεία τους βρόγχους ή τους πνεύμονες

p 53 - ένα γονίδιο για την καταστολή του καρκινικού όγκου το οποίο έχει μεταλλαχθεί στους ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα

Πύλη πνεύμονα - η περιοχή από την οποία εισέρχονται και εξέρχονται οι πνευμονικές αρτηρίες και φλέβες και οι κύριοι βρόγχοι

Πυρετός - παθολογική αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος πάνω από το φυσιολογικό (37ο C). δεκατική πυρετική κίνηση μπορεί να εμφανιστεί σαν σύμπτωμα της ίδιας της νόσου

 

 

Εθνική Τράπεζα Ελλάδος
 

Αρχική Σελίδα  |  Σύνδεσμοι  |  Επικοινωνία

 

Concept:

Web Design & Web development: