Ο

Εκτύπωσέ το Στείλτο σε ένα φίλο

Οίδημα - ανώμαλη άθροιση υγρού στα μεσοκυττάρια διαστήματα του σώματος

Ολική ανταπόκριση (complete response) - η εξαφάνιση του καρκινικού όγκου μετά από χημειοθεραπεία

Οισοφάγος - το μυώδες όργανο με μορφή σωλήνα που βρίσκεται κάτω από το φάρυγγα και ωθεί την τροφή στο στομάχι

Οισοφαγίτιδα - φλεγμονή του οισοφάγου. πιθανή παρενέργεια ακτινοβολίας στο θώρακα που μπορεί να προκαλέσει δυσχέρεια στην κατάποση καθ στη λήψη τροφής

Οστικές μεταστάσεις - ανάπτυξη στα οστά καρκινικών κυττάρών τα οποία προέρχονται από την πρωτοπαθή εστία του όγκου.

Ουδετεροπενία - ελάττωση του αριθμού των ουδετερόφιλων λευκών αιμoσφαιρίων στο αίμα

 

 

Εθνική Τράπεζα Ελλάδος
 

Αρχική Σελίδα  |  Σύνδεσμοι  |  Επικοινωνία

 

Concept:

Web Design & Web development: